Konstruktieve Publikaties

geeft over de wetgevingen, die de bouwactiviteit regelen, boeken uit, die niet alleen juridisch onderbouwd, maar ook praktijkgericht zijn en in een vlot leesbare stijl zijn opgesteld.

Dit ten behoeve van de professionelen uit de bouwsector, zoals aannemers, architecten, promotors en makelaars, hun adviseurs, zoals advocaten, accountants en notarissen, en hun opdrachtgevers.

Als U op Uitgaven klikt, vindt U alle informatie over de boeken, zoals de volledige inhoudstafels, evenals voorbeelden van teksten, trefwoordenlijsten en recensies.

Hopelijk kunnen deze uitgaven voor U van nut zijn.

Marc Devroey

10/02/2012

konstruktieve publikaties 4Laaats.xLLLL hoger - Laatst bijgewerkt: 12/05/2004 .

Die is te betalen binnen de dertig dagen na haar datum, zoniet is de koper na verloop van deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding. U kan bestellen via fax, brief of e-mail. Gelieve uw volledige adresgegevens en, in voorkomend geval, uw B.T.W.-nummer te vermelden. U ontvangt het bestelde steeds met een factuur. Het Bouw-wetboek, samengesteld door Marc Devroey, bundelt op een overzichtelijke wijze al de reglemen-teringen (met omzendbrieven en deontologische regels), die de bouw-activiteit doorkruisen. Op de talloze vragen, die de aannemers, opdracht-gevers, promotoren, architecten en hun raadslieden (advocaten, accountants) zich stellen geeft het de toepasselijke - gecoördineerde en actuele - bepaling, met haar geschiedenis. U vindt gemakkelijk wat u zoekt door de uitgebreide trefwoordenlijst, het chronologisch register van de teksten en hun wijzigingen, en de inhoudstafels.

Om u toe te laten over een probleem meer te weten te komen, bevat elke sector ook een omvangrijke - per onderwerp gegroepeerde - bibliografie, goed voor een eerste kennismaking of een grondige studie. Het - losbladig - wetboek wordt jaarlijks geactualiseerd. U kan zich abonneren op de aanvullingen, die worden gefactureerd aan de - sinds 1994 ongewijzigde - prijs van slechts 0,22 EUR (9 BEF) per pagina. Het maximum van de jaarlijkse actualisering bedraagt 85,00 EUR. De abonnee kan de wijzigingen aan de reglementeringen, die zijn aangebracht sinds de laatste actualisering, consulteren op een website, die alleen voor abonnees is bestemd.

De wet Breyne beschermt de bouwheer die een woning “sleutel op de deur” laat oprichten, of de koper die een woning of een appartement “op plan” koopt. Sinds 1993 is haar toepassingsgebied uitgebreid, zijn de waarborgen verplicht en moeten de overeenkomsten nog gedetailleerder zijn. Ook heeft hij de modellen aangepast.

Trefwoorden, bibliografie, wetgeving en modellen maken het boek gebruiksvriendelijk. De “Wet Breyne” is een aanrader voor iedereen, die betrokken is bij het opstellen van contracten in de privé-woningbouw als promotor, aannemer, architect, notaris, makelaar, cliënt en hun adviseurs. In de strijd tegen koppelbazen en zwartwerk, legt de registratie-regle-mentering aan de opdrachtgevers en aannemers zware verplichtingen op. Hun kennis van levensbelang is voor opdrachtgevers, hoofd- en onder-aannemers en hun adviseurs (architecten, advocaten...). Marc Devroey heeft “De Registratie van de aannemers” (1996), zelf een opvolger van “De Registratie in de bouw” (1985 - samen met L. Dieusaert) volledig herschreven op grond van de in 1999 aangebrachte wets-wijzigingen (o.m. de keten-aansprakelijkheid).

Things to consider when building a house

Purchasing a new house can be quite stressful and hard to do, because there are only a few places out there that meet one's criteria and most of them are already taken. You can still do something in case you cannot find your perfect place, and that is to build your own one. Yes, it is just normal to build your own house, it will cost you less, in most cases, and it can be just as you imagined it. The only negative side of it, is the time which will be needed for you and the team to finish it. However, the whole operation should not last longer than 1 year.

First you should think about the location, it can cost you sometimes more than the house, but if you have already a place that you own, then you have nothing to worry about. If you are buying a peace of land, then make sure it is good for building a house there, it has a drainage and water system near it and also electricity. After that, hire an architect who can help do the construction part, he or she shall know what is possible to be achieved, and if something is not, they shall find a way for it to be. They will also help you visualize your new home and help make decisions you still were not certain about.

This process can be quite stressful, so a good idea would be to get an escort Bruxelles from http://www.escortdirectory.com/escorts-brussels-163/, she will make it easier for you to relax during the process and then give you assistance in decorating the new house. Those stunning women are also good for vacations and can be incredible company on dinners and occasions you are preferred not to come alone at. The taste in beautiful things of these escort Bruxelles is highly sophisticated, because they live a luxurious life and know what is in and what is out. Such a lady will also make it easier for you, if needed, to decide where to put a second bedroom and what color you should choose for you dining room. Escort Bruxelles are good for many other things than only being company and making you calm, so make sure to think about all of them and see how to use the situation in your advantage.

Even before the process has started an escort Bruxelles can be useful, she can make the first decisions with you and help you hire a good architect or worker. Many people tend to lose their feeling of time when working on such big and important projects, so a Bruxelles escort can be quite useful during the whole process. That beautiful lady will remind you when it is time to relax.

After having all the steps sorted out and having a detailed plan in front of you, you can hire a company or group of construction workers to fulfill all the dreams you had. Supervise the process and see if everything is being done on time. The materials are of high importance, so don't try to save money on them, because reparation works can cost you 10 times more.

Once you have your home done, the only thing you can do is to relax, take a vacation and explore the beautiful living space together with your Bruxelles escort. Now you have nothing to worry about and you can think about other stuff, such as a nice cottage near a lake, for example.